Riga crypto comentariu

Citește în întregime această pagină pentru a vedea cum trebuie structurat un comentariu al poemului Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu și care sunt informațiile pe care trebuie să le reții despre această ope…

Pentru a identifica tema poeziei „Riga Crypto și lapona Enigel” trebuie să ai în vedere relația dintre personaje, atmosfera creată la nivelul poeziei, dar și viziunea despre lume și viață a poetului.

De asemenea, este bine să menționezi faptul că viziunea barbiană poartă amprenta etapei baladic-orientale, poezia amintită fiind produsul îmbinării ingenioase a concepțiilor moderniste cu un romantism de inspirație medievală, acesta din urmă fiind specif…

Semnificația titlului

Numele pe care poetul îl alege pentru poezia sa nu este lipsit de semnificație. Astfel, titlul „Riga Crypto și lapona Enigel” reprezintă o cheie în interpretarea poeziei deoarece aflăm prin intermediul titlului faptul că relația dintre cele două personaje stă la baza înțelegerii textului poetic. 

Titlul baladei anticipă relațiile de opoziție pe care este construită poezia prin menționarea personajelor principale, niște ființe care aparțin unor lumi opu…

Secvențe poetice

Secvențele lirice ale poeziei barbiene sunt părțile din care aceasta este formată. Ele trebuie comentate deoarece permit identificarea unor elemente compoziționale esențiale în interpretarea poeziei. Astfel, analizând ambele părți din care este compusă poezia, vei identifica principalele figuri de stil (podoabe stilistice care sporesc expresivitatea unui textual content: epitet, metaforă, antiteză and so forth.) și vei evidenția semnificațiile acestora, prin raportare los angeles viziunea despre lume a lui Barbu.

De asemenea, vei observa relația de simetrie între incipit și final, dar și relațiile de opoziție care stau l. a. baza textului poetic. Simbolul este un alt procedeu creative prezent în poezia barbiană, acesta presupunând utilizarea numelui unui obiect concret pentru a ascunde o idee abstractă (în poezie, soarele simbolizează aspirația omului spre absolut). În acest…

Versificație

Analizând elementele de versificație, te vei referi los angeles modul în care sunt dispuse versurile, la gruparea strofică și la felul în care acționează regulile prozodice asupra poeziei „Riga Crypto și lapona Enigel”. Astfel, vei observa faptul că poemul are l. a. bază douăzeci și șapte de strofe, acestea nefiind, însă, alcătuite din același număr de versuri.

Măsura variază de los angeles five l. a. nine silabe, ritmul este indoors, iar rima nu este nici ea constantă, predominând rima încrucișată și cea împerecheată. Modernismul barbian își pune amprenta asupra elementelor de versificație, subordonându-…

Apartenența la modernism

Analizând elementele de compoziție ale poeziei barbiene vei observa faptul că acestea au anumite particularități care fac posibilă încadrarea poeziei în linia modernismului. Dacă în introducere este esențial să numești curentul literar căruia îi aparține poezia, în cuprins este critical să evidențiezi amprenta modernismului asupra poeziei, oferind exemple relevante în acest sens.

Tema condiției omului supus limitelor impuse de destin, multiplele interpretări los angeles …

Influențe romantice

Având în vedere faptul că poezia face parte din ciclul baladic-oriental, viziunea autorului este, în această etapă a creației sale, influențată de romantism. De aceea, într-un comentariu al acestei poezii este necesar să menționezi nu doar faptul că textul poetic aparține modernismului interbelic, ci și caracterul romantic al acestuia.

De asemenea, trăsăturile romantice identificate l. a. nivelul poeziei trebuie susținute cu argumente, mai actual, cu exemple relevate din textual content. Folosirea antitezei, prezența menestrelului, iubirea imposibilă dintre două ființe diferite, amestecul genurilor, sunt doar câteva dovezi ale influenței romantismului asupra textului barbian.

Dialogul oniric dintre riga Crypto și lapona Enigel amintește de „Luceafărul”, mai genuine, de dialogul astrului eminescian cu fata de împărat. Numit chiar de autor „Luceafăr întors”, poemul „Riga Crypto și l. a.…

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Căutări populare